logo

Hiệu ca Tây Sơn

Vang lên bản hùng ca trường Tây Sơn chúng em

Như kèn ra quân giục em bước lên đường
Nối chí anh hùng xưa đoàn em luôn quyết tâm!
Thi đua học hành chăm như sóng nước triều dâng.
 
ĐK:
Tây Sơn, là quê hương, là tình thương những sớm chiều
Tây Sơn, dìu dắt em, dạy cho em biết bao điều.
Tây Sơn, ngày thơ ấu, còn ghi sâu dưới mái trường
Tây Sơn, đường em qua, là bài ca thắm thiết yêu thương
 
Nghe tiếng cô giảng còn vọng mãi trong tim
Lời thày dạy em còn  đọng trong trí nhớ
Tây Sơn, bản hùng ca, đẹp như hoa không phai mờ
Mai đây, dù đi xa, trường của em mãi mãi là nhà.