logo

Hội đồng giáo dục Trường cấp 1 Tây Sơn

 

UBND QUẬN HAI BÀ TRƯNG   CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG TIỂU HỌC: TÂY SƠN             Độc lập - Tự do - Hạnh phÚc      
Địa chỉ: 60 LÊ Đại Hành                 
                   
PHÂN CÔNG CÔNG TÁC GIÁO VIÊN, NHÂN VIÊN            
                                                   Năm học 2017 - 2018                
                   
TT HỌ VÀ TÊN ĐẢNG VIÊN TRÌNH ĐỘ ĐÀO TẠO       CB,GV,NV   NHIỆM VỤ ĐƯỢC GIAO
      TC ĐH TRÊN ĐH BIÊN CHẾ HỢP ĐỒNG  
1 Vũ Thị Thu Hương x     x   x   KT K1 - GVCN 1A1
2 Nguyễn Thị Bích Huệ       x   x   GVCN 1A2
3 Nguyễn Mỹ Hạnh     x     x   GVCN 1A3
4 Phạm Thu Trang       x   x   GVCN 1A4
5 Nguyễn Thị Vân Hồng x     x   x   GVCN 1A5
6 Phạm Mai Hương        x   x   GVCN 2A1
7 Nguyễn Lan Anh     x       x GVCN 2A2
8 Đỗ Thị Bạch Dương       x   x   GVCN 2A3
9 Cao Thị Hương Hương     x     x   GVCN 2A4
10 Nguyễn Thị Bích Thủy (A)       x   x   KT K2 - GVCN 2A5
11 Phạm Thanh Hà       x   x   GVCN 2A6
12 Đỗ Tuyết Nga       x   x   GVCN 2A7
13 Phạm Thị Nụ       x   x   GVCN 3A1
14 Nguyễn Bích Thủy (B)       x   x   GVCN 3A2
15 Bùi Hoàng Yến  x     x   x   GVCN 3A3
16 Vương Thị Hải Yến x     x   x   GVCN 3A4
17 Vũ Thị Nhài x     x   x   GVCN 3A5
18 Phạm Hoàng Anh x     x   x   CTCĐ - KT K3 - GVCN 3A6
19 Nguyễn Diệu Hươmg       x   x   GVCN 3A7
20 Nguyễn Lê Thanh Hương       x     x GVCN 3A7
21 Nguyễn Thị Hải Yến x     x   x   GVCN 3A8
22 Lê Huyền Trang       x   x   GVCN 4A1
23 Nguyễn Thu Trang       x     x GVCN 4A1
24 Hà Thị Ngọc Bích x     x   x   GVCN 4A2
25 Đỗ Thị Hoa x     x   x   KT K4 - GVCN 4A3
26 Trần Thị Tuyết       x   x   GVCN 4A4
27 Lê Tố Loan       x   x   GVCN 4A5
28 Đỗ Thu Hà x     x   x   GVCN 4A6
29 Nguyễn Quỳnh Lan x     x   x   GVCN 4A7
30 Lê Anh Thư x     x   x   GVCN 4A8
31 Lê Thị Lan Hương x     x   x   GVCN 5A1
32 Võ Thị Thúy Loan x     x   x   GVCN 5A2
33 Phạm Thị Xuân Giang       x   x   GVCN 5A3
34 Nguyễn Thị Quỳnh Hoa       x   x   GVCN 5A3
35 Trương Thị Ngọc Trang x     x   x   GVCN 5A4
36 Nguyễn Nguyệt Nga x     x   x   GVCN 5A5
37 Lê Thị Vân Anh x     x   x   GVCN 5A6
38 Dương Thị Lan Hương x     x   x   GVCN 5A7
39 Nguyễn Thị Thu Hương (B)       x   x   GVCN 5A8
40 Nguyễn Thu Hương A x     x   x   Dự trữ
41 Nguyễn Mỹ Lan x     x   x   Dự trữ
42 Nguyễn Thị Lan Anh       x   x   TPT
43 Nguyễn Ngọc Tú     x     x   Dự trữ - Dạy tin học
44 Cao Thị Minh Huệ       x   x   GV Thể dục
45 Phan Tú Phương x     x   x   GV Thể dục
46 Bùi Đức Thắng       x     x GV Thể dục
47 Trần Văn Thành x     x   x   GV Thể dục
48 Vương Ngọc Diệp       x   x   GV Âm nhạc
49 Phan Phương Trinh     x     x   GV Âm nhạc
50 Nguyễn Quốc Anh     x       x GV Âm nhạc
51 Trần Thanh Hằng     x     x   GV Mỹ thuật
52 Bùi Ngọc Anh x   x     x   KT VTM - GV Mỹ thuật
53 Ngô Thị Thùy Ninh       x   x   GV Mỹ thuật
54 Nguyễn Thị Sản       x   x   Văn phòng - GV Tin học
55 Nguyễn Thị Huyên       x   x   GV Tiếng Anh
56 Phạm Ngọc Diệp       x   x   GV Tiếng Anh
57 Lê Thị Kim Cúc       x     x Dạy Tiếng Anh - Thiết bị
58 Nguyễn Ánh Ngọc       x     x GV Tiếng Anh
59 Lê Kim Phượng x     x       NV Kế toán
60 Phạm Minh Phụng   x           NV y tế
61 Mai Thị Len     x         NV Thư viện
62 Hà Văn Hùng               Bảo vệ
63 Nguyễn Đình Cường               Bảo vệ
64 Nguyễn Văn Mùi               Bảo vệ
65 Trần Mạnh Tiến               Bảo vệ
                   

 

                     
                     
                Quận Hai Bà Trưng, ngày 9 tháng 9 năm 2017                  
                                                                                                                                HIỆU TRƯỞNG
                 
                 
                 
UBND QUẬN HAI BÀ TRƯNG     CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG TIỂU HỌC TÂY SƠN     Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Địa chỉ: 60 Lê Đại Hành                
                     
PHÂN CÔNG CÔNG TÁC CỦA BAN GIÁM HIỆU
Năm học 2017-2018
                     
TT Họ và tên Năm sinh Chức vụ Trình độ Điện thoại Nhiệm vụ
CQ NR
1 Nguyễn Phương Hoa 18/2/1973 Hiệu trưởng Thạc sĩ 04 39746557     Chủ tài khoản - Phụ trách chung toàn trường. Phụ trách trang thiết bị, CSVC của trường . Chịu trách nhiệm về cơ cấu, tổ chức bộ máy cán bộ GV nhân viên trong toàn trường. Công tác tuyển sinh, thanh tra, kiểm tra, thi đua khen thưởng.
2 Hoàng Thị Hải Yến 25/7/1974 Phó Hiệu trưởng Đại học 04 39747893     Phụ trách chuyên môn khối 4,5, Văn thể Mỹ. Thi học sinh, giáo viên giỏi. Công tác Đảng, Đoàn đội. Công tác PCGD. Quản lý sử dụng CSVC, vệ sinh trường lớp. Xây dựng trường học, học sinh tích cực
3 Lê Thị Thanh Bình 10/5/1974 Phó Hiệu trưởng Đại học     Phụ trách chuyên môn khối 1, 2, 3. Thi viết chữ đẹp của học sinh, giáo viên. Công tác thư viện, Đồ dùng dạy học. Kiểm định chất lượng giáo dục TH. Công tác y tế học đường. Tổ lao công, bảo vệ. Mọi biểu mẫu báo cáo của tổ Văn phòng.
              Quận Hai Bà Tr­ưng, ngày 9 tháng 9 năm 2017
              HIỆU TRƯỞNG