logo

[Hanoimoi] Hỗ trợ tối đa cho phụ huynh học sinh đăng ký tuyển sinh trực tuyến

(HNMO) - Các trường tiểu học công lập trên địa bàn thành phố Hà Nội đã triển khai nhiều giải pháp để hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi cho phụ huynh học sinh trong quá trình đăng ký tuyển sinh trực tuyến cho con em mình và bảo đảm công tác phòng, chống dịch Covid-19 trong sáng 12-7.