logo

Học sinh trường TH Tây Sơn với ATGT

Các con theo dõi clip và cho cô biết những việc nên làm và không nên làm để thực hiện tốt ATGT .
https://www.youtube.com/watch?v=N1rV9BHflG0