logo

Cán bộ giáo viên, công nhân viên trường TH Tây Sơn tích cực tham gia phong trào ủng hộ tự nguyện xây nhà sàn lưu trú cho HS trường TH Chiến Phố, huyện Hoàng Su Phì, tỉnh Hà Giang

Truyền thống đạo lý tốt đẹp "Thương người như thể thương thân" của dân tộc Việt Nam đã trở thành nét văn hóa trong tập thể sư phạm trường Tiểu học Tây Sơn. Hưởng ứng công văn số 233/PGD&ĐT của Phòng giáo dục Quận Hai Bà Trưng ngày 18/7/2019 về việc ủng hộ tự nguyện xây nhà sàn lưu trú cho HS trường TH Chiến Phố, huyện Hoàng Su Phì, tỉnh Hà Giang tập thể cán bộ giáo viên, nhân viên trường TH Tây Sơn đã tích cực tham gia ủng hộ mỗi người một ngày lương và trích từ quỹ từ thiện của trường với tổng số tiền ủng hộ là 30.000.000 đồng. Việc làm này đã góp phần phát huy truyền thống tốt đẹp "Tương thân, tương ái" của nhà trường.

Một số hình ảnh về buổi ủng hộ tự nguyện mà đồng chí Phạm Hoàng Anh, chủ tịch công đoàn nhà trường tham gia tại PGD Quận Hai Bà Trưng ngày 22/7/2019:

 

Giáo viên tổ 3